CÁCH BỔ SUNG PHÂN HỮU CƠ CHO ĐẤT

  • 12/06/2018
  • 4078

Bằng cách sử dụng các loại phân hữu cơ như: phân chuồng, phân ủ từ phế phẩm động thực vật hay các loại phân hữu cơ vi sinh đóng bao bán sẵn trên thị trường khác để bón lót hay bón định kỳ cho đất là chúng ta đã hoàn thành việc bổ sung phân hữu cơ cho đất.

CÁCH BỔ SUNG PHÂN HỮU CƠ CHO ĐẤT

Để có một môi trường đất lý tưởng cho việc trồng trọt thì việc bổ sung phân hữu cơ cho đất là vô cùng cần thiết. Bằng cách sử dụng các loại phân hữu cơ như: phân chuồng, phân ủ từ phế phẩm động thực vật hay các loại phân hữu cơ vi sinh đóng bao bán sẵn trên thị trường khác để bón lót hay bón định kỳ cho đất là chúng ta đã hoàn thành việc bổ sung phân hữu cơ cho đất.