Hạt giống

Các loại hạt giống vườn cung cấp đã qua chọn lọc và có nguồn gốc rõ ràng Tỷ lệ nảy mầm cao, năng suất và khả năng kháng bệnh tốt.

Các loại hạt giống vườn cung cấp đã qua chọn lọc và có nguồn 100% ngoại nhập.
Tỷ lệ nảy mầm cao, năng suất và khả năng kháng bệnh tốt.


Hiển thị 1 6 / 10 kết quả

  • Sắp xếp: