Vật tư khác

Vật tư khác cho nền nông nghiệp hữu cơ

Cây được vườn ươm theo mùa bằng phương thức hữu cơ 100%.
Hạt giống được vườn sử dụng rất đa dạng từ nội đến ngoại nhập. Tiết kiệm thời gian và công sức cho người trồng.


Hiển thị 1 3 / 3 kết quả

  • Sắp xếp: