Thi công nhà chị Nhân 657 Nguyễn Kiệm

  • 07/08/2019
  • 2330

"Vườn sân thượng cung cấp giải pháp trồng rau theo hướng hữu cơ bảo vệ sức khỏe gia đình bạn"

chuan bi tron dat cho khach

chuẩn bị trộn đất cho khách

không quên thêm chế phẩm sinh hoc trichoderma vào bảo vệ cây từ đầu

không quên thêm chế phẩm sinh hoc trichoderma vào bảo vệ cây từ đầu

chất hàng lên xe và đến nhà khách nào

chất hàng lên xe và đến nhà khách nào

tới nơi tập kết hàng xuống

tới nơi tập kết hàng xuống

kéo hàng lên sân thượng

kéo hàng lên sân thượng

thi công và dọn dẹp

thi công và dọn dẹp

lắp kệ

 

lắp kệ

lắp chậu lên kệ

lắp chậu lên kệ

lên kệ hoàn thành 89%

lên kệ hoàn thành 89%

cho hạt vào khay hoàn thành 95%

cho hạt vào khay hoàn thành 95%

ngày đầu thi công

ngày đầu thi công

rau sau 1 tuần thi công

rau sau 1 tuần thi công

rau sau 1 tuần thi công

rau sau 1 tuần thi công

hai tuần sau thi công

hai tuần sau thi công

lên kiểm tra rau bảo hành cho khách

lên kiểm tra rau bảo hành cho khách

hướng dẫn thêm cho khách chăm sóc theo hướng hữu cơ

hướng dẫn thêm cho khách chăm sóc theo hướng hữu cơ

 

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

"Vườn sân thượng cung cấp giải pháp trồng rau theo hướng hữu cơ bảo vệ sức khỏe gia đình bạn"

Địa chỉ: 

VƯỜN SÂN THƯỢNG

Địa chỉ: map: vườn sân thượng"

Hotline: 0932 115 036- 0969 771 409

Mail: vuonsanthuong92@gmail.com

Facebook: Vườn Sân Thượng

Instagram: Vườn Sân Thượng

Youtube: Vườn Sân Thượng

 

Shoppe và sendo 
https://shopee.vn/nhan_tran17101991
https://shopee.vn/nhantran2211
https://shopee.vn/dunguyen238
https://www.sendo.vn/shop/nhan-kun