Thành quả của khách yêu

  • 06/06/2020
  • 800

Thành quả của khach yêu , Vườn chỉ đưa vài hình ảnh, còn chi tiết xem thêm fb ạ, không thể cập nhập hết khách 

 

 

 

 

Tổng hợp hình gửi, chỉ 1 phần nhỏ

Đánh giá từ khách yêu

https://www.facebook.com/pg/vuonsanthuong92/reviews/?ref=page_internal

Album nhà khách trồng

https://www.facebook.com/pg/vuonsanthuong92/photos/?tab=album&album_id=500661557153892

Album chị Vân Thi (Tân Phú)

https://www.facebook.com/pg/vuonsanthuong92/photos/?tab=album&album_id=552411331978914

Và hằng hà xa số những bài post của khách trên fb Vườn Sân Thượng

https://www.facebook.com/vuonsanthuong92/?modal=admin_todo_tour

Hotline 0932 115 036