Cây giống hữu cơ

Cây được vườn ươm trồng theo phương thức hữu cơ 100%. Hạt giống được vườn sử dụng rất đa dạng từ nội đến ngoại nhập. Cây được ươm theo mùa Tiết kiệm thời gian và công sức cho người trồng.

Cây được vườn ươm theo mùa bằng phương thức hữu cơ 100%.
Hạt giống được vườn sử dụng rất đa dạng từ nội đến ngoại nhập. Tiết kiệm thời gian và công sức cho người trồng.


Hiển thị 1 1 / 1 kết quả

  • Sắp xếp: